Sponsors

We zijn blij dat een aantal vrijwilligers zich wekelijks inzetten om de speeltuin te onderhouden en de entree, de speeltuin en het winkeltje te bemannen zodat er veilig gespeeld kan worden . De exploitatie is afhankelijk van inkomsten uit entree, subsidie van de gemeente Venlo en donaties/sponsoring. We gebruiken deze gelden voor het onderhoud van de speeltuin en de aanschaf, onderhoud, keuring en vervanging van speeltoestellen.

We hebben ruimte om nog meer speeltoestellen te plaatsen. Hiervoor ontbreekt echter op dit moment de financiële ruimte. Draagt u de speeltuin een warm hart toe? U kunt uw bijdrage doneren via bankrekening NL07RABO0107764407 t.n.v. Stichting speeltuin Ôs Blie Riëk. We zijn blij met elke donatie, groot of klein! We danken u alvast voor uw steun.

Wilt u meehelpen als vrijwilliger in het onderhoud of wilt u andere werkzaamheden verrichten? Tijdsinvulling kan altijd in overleg. Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de beheerder Wil Pelzer, te bereiken op 06-83 94 55 03.

Sponsors en vrienden van Ôs Blie Riëk